Apteekkpasningi

Paroalho Apteekk särveera kundeilles monengaltase apteekkpasningi resähteitte suartoimituksest laevapteeki syynihi.

Kantakundiks kannatta liitty.

Tietosuojaseloste

eResäht

Nyp passa hakki lääkri sähkösell resähtill määrämät tropi meilt seivakkast. Föleihi snää tarvittek Kela-korti, poliisilt saadu henkilöpetyyki, passin daikk ajokorti. Lääkrilt saattu potilasoorderi ei tarvit ottaf fölihi ja Kela-tiado me voi snuu luvallas tarkistak Kela järjestelmäst. Kanta-palvluksittem bladeilt passa kans it katto omi sähkössi resähteijäs ja lähettä ne uusimist varte lääkrill. Nuukemat tiadop pasningeist osottes www.kanta.fi.

Kantakundeill

NYYPERI ETUKORTT KANTAKUNDIKS LIITTYJÄLL

  • Kerran guukauttes vahettuva etukorttsärveeraukse.
  • Resähti uusimise ilma makso.
  • Verendrykk mitata ilma makso.
  • Rapatti saa tropindarppe syynpalvluksest.
  • Tropeitte räkningeist o huakki pittä vaari ja tropeitte ostokse o helppo kniputta yhte.

Kela-korvausasja

Korvaust makseta vaa niist tropeist, kräämeist ja kliinisist ravintovalmisteist, ko ova määräty resähtill snuu saerautes hoitamisse ja niillk ko Lääkkeitte hintlautkunt on gillank korvattavaks. Dropeist korvaus makseta vast se jälkken ko 50 euro omavastu on dullt täytte.

Lissä tiatto tropeitten gorvamisist ja erityiskorvauksehe oikeuttavist saerauksist: www.kela.fi/laakkeet

Troppransuunitte jakamisest

TROPPRANSUUNI OMAS PUSSIS ARKPÄEVÄ HELPOTTAMA

Turvaline. Lailset tropit tlee otetuks lailses oorningis, ko troppransuunpusseihim baketeeratuis tropeis o merkinä.

Tehokas. Tropeitte jakamine ja tropphoedost vaari pitäminen dlee varmemaks. Hoitohenkilökunnall jää enemä aikka it asjaha.

Täst on gysymys. Turhambäeväset tropi jääväp pois, sillp päälisi menevä asja ja kaikkitten dropeitte yhteisvaikutukset tlee syynihi.

Tlee helvomaks. Tropeitte vahetukse ja freistamise luanistuva ilma haasku menemist, kon gundi saa kahde viikon droppmäärä yhdellk kertta.

Telefuneerast apteekkihi, niis saa lissä tiatto.

Troppamise syynpasningi

Troppamise syynpasningis klaarata koko tropi määr ja tehdä selkko turhambäeväsist, toinen doises pääll menevist asjoist ja muist semsist konei pass yhten doinen doises kans. Lisseks varmisteta, ett kosk tropi oteta ja kui nep passa jo eine vanhemill ihmsill. Kundi saa tarkistuksest kirjalise ferklaaringi.

Ot yhteytt apteekkihin delefuneeramallt taikk sähköpostill, ni mep paoha lissä.

Pasningi hint o 49 euro.

Laevapteeki syyn

Paroalho Apteekist snää voit tilat laevapteeki syynin gaikki alosluakkihi (A-D). Syynin deke ai Suames lailnem brovisoor. Met toimitan gans täydenyksi laevapteekkihi vuassyyneitte välill.

Ot yhteytt apteekkihin delefoonillt taikk sähköpostill, niis saa lissä tiatto.

Lähet viäst meillp päi