MONIPUOLISET APTEEKKIPALVELUT

Paroalhon Apteekki tarjoaa asiakkailleen monipuoliset apteekkipalvelut reseptien suoratoimituksesta laiva-apteekin tarkastukseen. Kanta-asiakkaaksi liittyminen kannattaa. 

Tietosuojaseloste

eResepti

Nyt voit noutaa lääkärin sähköisellä lääkemääräyksellä eli eReseptillä määräämät lääkkeet meiltä helposti. Mukaan tarvitset Kela-kortin, poliisin myöntämän henkilötodistuksen, passin tai ajokortin. Lääkärin antamaa potilasohjetta ei tarvitse ottaa mukaan ja Kela-tiedot voimme tarkistaa luvallasi Kelan järjestelmästä. Kanta-palveluiden Omakanta-sivuilta voit myös itse katsoa omia sähköisiä lääkemääräyksiäsi ja lähettää niiden uusimispyyntöjä lääkärille. Tutustu palveluun osoitteessa www.kanta.fi.

Mobiiliresepti

Kanta-asiakkuus

NYYPERIN ETUKORTTI KANTA-ASIAKKAAKSI LIITTYJÄLLE

  • Kuukausittain vaihtuvat etukorttitarjoukset.
  • Maksuton lääkemääräysten (reseptien) uusinta.
  • Maksuton verenpaineen mittaus.
  • Alennusta lääkityksen tarkistuspalvelusta.
  • Helppo lääkekustannusten seuranta ja yhteenveto lääkeostoksista.

Kela-korvausasiaa

Korvausta maksetaan vain niistä lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty reseptillä sairautesi hoitoon ja joille Lääkkeiden hintalautakunta on hyväksynyt korvattavuuden.

Vuoden 2019 alusta lääkekorvausta maksetaan vasta 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.
Peruskorvaus: 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
Alempi erityiskorvaus: 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.
Ylempi erityiskorvaus: 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta, mutta maksat jokaisesta lääkkeestä 4,50 euron omavastuun.

Voit saada suurista lääkekuluista lisäkorvauksen. Korvattujen lääkkeiden vuosiomavastuu vuonna 2019 on 572 euroa. Kun vuosiomavastuusi ylittyy, maksat jokaisesta korvattavasta lääkkeestäsi 2,50 euroa. Myös 50 euron alkuomavastuu kerryttää vuosiomavastuuta.

Lisätietoja lääkkeiden korvauksista ja erityiskorvaukseen oikeuttavista sairauksista: www.kela.fi/laakkeet

Annosjakelu

ANNOSJAKELU HELPOTTAA ARKEA.

Turvallinen. Oikeat lääkkeet tulee otettua oikeassa järjestyksessä, kun annospusseihin pakatuissa lääkkeissä on merkinnät.

Tehokas. Lääkkeiden jakelu ja lääkehoidon seuranta tehostuu. Hoitohenkilökunnan aikaa vapautuu oleelliseen.

Tarkoituksenmukainen. Turhat lääkkeet jäävät pois, sillä päällekkäisyys ja kaikkien lääkkeiden yhteisvaikutukset tarkistetaan.

Taloudellinen. Lääkevaihdot ja -kokeilut onnistuvat ilman hävikkiä, koska asiakas saa kahden viikon lääkemäärän kerralla.

Ota yhteyttä apteekkiin puhelimitse, niin kerromme lisää.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille.
Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon.
Apteekki tarvitsee tarkistusta varten tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä.
Valmisteet kirjataan apteekista saatavaan korttiin ennen keskusteluaikaa. Kortti palautetaan täytettynä apteekkiin etukäteen tai otetaan mukaan tapaamiseen. Vaihtoehtoisesti apteekkiin voi toimittaa muun lääkityskortin. Asiakkaalta pyydetään kirjallinen suostumus, jotta reseptilääkkeiden tiedot voidaan katsoa e-reseptikeskuksesta ja apteekin reseptintoimitustiedoista.
Palvelun hinta on 49 €.

Laiva-apteekin tarkastus

Paroalhon Apteekista voit tilata laiva-apteekin tarkastuksen kaikkiin alusluokkiin (A-D). Tarkastuksen tekee aina Suomessa laillistettu proviisori. Toimitamme myös täydennyksiä laiva-apteekkiin vuositarkastusten välillä.

Ota yhteyttä apteekkiin joko puhelimitse tai sähköpostilla, niin kerromme lisää.

Tutkimusapteekki

Lähetä viesti meille